kobieta i mężczyzna

Fundacja Bezpieczne Gniazdo

Działając teraz i odważnie, możemy współtworzyć świat, w którym dzieci, dorośli będą żyć i rozwijać się w bliskiej relacji ze sobą i naturą.
Działalność Fundacji Bezpieczne Gniazdo ma na celu zwrócenie szczególnej uwagi dorosłych na znaczenie środowiska naturalnego jako pierwszego i najważniejszego miejsca dla zabawy i edukacji - pełnego rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży.

Podjęłam ambitną pracę dziennikarską, której celem jest raportowanie na temat sprawiedliwości i możliwości zdrowego rozwoju dzieci i młodzieży podlegających edukacji w placówkach publicznych i niepublicznych, alternatywnych. Raportowanie to odbywa się ze szczególnym uwzględnieniem opinii rodziców, nauczycieli i studentów w dziedzinie perspektyw działań podejmowanych przez gremia społeczne na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Nazywam się Agnieszka Katarzyna Kuźba i jestem założycielką Fundacji Bezpieczne Gniazdo - Safe Nest, która działa na rzecz zapobiegania deficytowi natury u dzieci. Jestem przyrodnikiem, animatorem sztuki i nauczycielem.

Kilka lat temu napisałam bajkę o ptakach - historię dla dzieci na całym świecie i o potrzebie wsparcia czasu ich dzieciństwa przez dorosłych aby mogły się rozwijać bezpiecznie i zdrowo rosnąć. Z tą bajką przewędrowałam 14 krajów Europy. Trafiłam również z bajką do Oakland w USA aby wręczyć moją bajkę Richardowi Louv oraz osobom z całego świata, którym zależy na tym aby świat współczesnych dzieci był zdrowy i zielony. Aby był to świat, w którym dzieci mają sprawiedliwy dostęp do dobrodziejstw środowiska naturalnego wszędzie, gdzie zamieszkują i wzrastają. Aby natura na powrót stała się dla nas troskliwą Matką, Nauczycielką i Żywicielką dzieci.

Nasze działania mają na celu upowszechnienie innego niż dotychczas spojrzenia na rozwój i edukację dziecka, w których zabawa swobodna pośród zasobów natury oraz ich piękno są największym skarbem i sprzymierzeńcem dorosłych - rodziców, nauczycieli, decydentów.

Blog

Zachęcam do regularnego sprawdzania materiałów zamieszczanych na blogu!

Dzieci grają na instrumentach
Laptop na trawie

Aktualności

Zachęcam do regularnego sprawdzania aktualności związanych z fundacją!

Kontakt

 
telefon w dłoniach

Pozwólmy dzieciom rozwinąć skrzydła!