Rekomendacje do Senatu RP

drzewo, las27 stycznia 2021 roku w Senacie RP odbyło się Forum dla Edukacji „Przyszłość szkoły. Szkoła przyszłości” organizowane z inicjatywy senatorki Joanny Sekuły, przez Stowarzyszenie dO!PAmina Lab w partnerstwie z Senatem Rzeczypospolitej Polskiej, rzecznikiem Praw Obywatelskich Adamem Bodnarem oraz Stowarzyszeniem Umarłych Statutów. Jego kontynuacją był cykl narad o edukacji, które odbyły się w okresie luty - marzec 2021r., jako wielo-środowiskowy namysł nad kondycją polskiej oświaty, przestrzeń promocji wartościowych praktyk oraz upowszechniania nowoczesnych rozwiązań mających na celu odnowę szeroko pojętej szkoły, poprzez inspirowanie do zmiany, by uczyć (się) lepiej i skuteczniej oraz na miarę XXI wieku. Wierzymy, że dzięki temu udało nam się wspólnie stworzyć ogólnopolską platformę współpracy i konkretnego działania na rzecz nowych (pilnych i koniecznych) jakości w edukacji. Celem Forum i zrealizowanych narad było wypracowanie rekomendacji, w kontekście kierunków rozwoju polskiej oświaty i niezbędnych zmian w systemie edukacji.

Podpisano in gremio:

 • Stowarzyszenie dO!PAmina Lab
 • Stowarzyszenie Umarłych Statutów
 • Fundacja Edukacji Domowej
 • Fundacja Rozwoju Przez Całe Życie
 • Fundacja Bez Ocen (Instytut Zwinnej Edukacji)
 • Fundacja Budząca się szkoła
 • Edukatorium Arena Kreatywnej Edukacji
 • Fundacja Arena i Świat
 • Fundacja Edu Tank Elżbieta Manthey (juniorowo.pl)
 • Marcin Stiburski (Szkoła Minimalna)
 • Anna Szulc (Nowa Szkoła)
 • Agnieszka Adamczak
 • Anna Cieplak
 • Anna Falkiewicz-Jach
 • dr Marzena Żylińska
 • dr Łukasz P. Ratajczak
 • dr Anna Ratajczak
 • dr Monika Kościelniak
 • dr hab. Joanna Wowrzeczka
 • dr Tomasz Tokarz (Wspieram Ucznia)
 • dr Dominika Hoffman Kozłowska (Uniwersytet Śląski)
 • dr hab. prof. UŚ Michał Krzykawski
 • dr Marta Grześko-Nyczka
 • dr Magdalena Barańska
 • dr Patrycja Wesołowska
 • Agnieszka Kuźba Fundacja Bezpieczne Gniazdo Safe Nest
 • Aleksandra Bukowska Justyna Gorce – Balut Leśna Akademia Sztuki
 • Agnieszka Gardas Montessori Mountain Schools
 • Bartek Guentzel Droga do Lasu
 • Katarzyna Sowa Fundacja Bajkowy Las
 • Olga Maj Fundacja -Dzieci w Naturę
 • Wiktor Naturski Stowarzyszenie Edukatorów Leśnych, Fundacja Holiedukacja Beata Bilska Partia Zieloni
 • Weronika Szkudlarek Fundacja Strefa Zieleni
 • Mariusz Antolak Fundacja w Krajobrazie
 • Weronika Gąsior Fundacja Neurolandscape