Zerwij szkolny beton!

Gotowy, świeżutki projekt ! Bierzcie póki mamy siłę wysyłać zasoby projektu . To sie może zdarzyć u Was ! Dla zdrowia i pełnego rozwoju psychofizycznego uczniów !
Można podrzucić na każdą Radę Pedagogiczną i Radzie Rodziców przy szkole ! Ale co jest grane ? To samo co zawsze - dziecko, uczeń i JEGO współczesne POTRZEBY .
Wiecie , że kiedy nastał niż demograficzny po boomie urodzeniowym , t.zw. dzieci stanu wojennego w Polsce - wiele szkół i przedszkoli zostało zamkniętych i zwykle te, które były świetnie położone i miały wielkie tereny rekreacyjne? Tak, tak . I dlatego nasze przygotowania do wielkiej zmiany jakości przestrzeni szkolnych.
Szkoły i przedszkola w Polsce są bardzo często posiadaczami najlepszych terenów i bardzo dobrze się nadają do odtwarzania zielonej infrastruktury. Tak - kiedyś była ona obowiązkowa. Szkoła bez boiska? Bez dziedzińca z drzewami ?
Teraz te szkoły bez problemu mogą przenieść naukę z sal na zewnątrz - na świeże powietrze. W te zabetonowane, wyłożone płytami chodnikowymi miejsca . Miejsca na terenie szkoły. Żartuje - chodzi o to aby ten beton jak najszybciej zerwać !
Poza tym wiele placówek oświatowych nie ma co zrywać i nie ma nawet skrawka trawnika do dyspozycji. Po to idea szkoły bez ścian 
Nasz projekt polega na odwróceniu sytuacji nazywanej betonozą. . Chcemy zachęcić nauczycieli wszystkich przedmiotów do wyjścia z uczniami poza budynki szkół. Chodzi o przekształcenie pokrytych betonem i asfaltem terenów szkolnych w takie przypominające parki . Słowem - zamiast betonu i kostki brukowej obszary zielone .
Dlaczego to potrzebne ? Dlaczego to konieczne? Lekcje poza budynkiem znacząco poprawią samopoczucie, motywację do nauki i wzbogacą zabawy swobodne uczniów. Jednak ne chodzi tylko o postępy uczniów w nauce.Projekt dotyczy zmiany planu zajęć, lekcji i przerw międzylekcyjnych . Wszystkie dzieci i wszyscy dorośli pracujący w szkołach i przedszkolach powinni mieć codziennie dostęp do świata przyrody. Dzieci spędzają przecież w placówkach edukacyjnych wiele godzin - często dwa razy więcej od nauczycieli.
Natura uspokaja a jednocześnie wyostrza niektóre zmysły, t.j. wzrok, słuch, węch . Poziom kortyzolu - hormonu stresu - opada już po 20 minutach przebywania w otoczeniu zielonych przestrzeni. Niezwykle stresogenny w szkole i przedszkolu hałas - w przestrzeni zewnętrznej praktycznie nie dociera do naszych uszu. Duża ruchliwość wychowanków w pomieszczeniach zamkniętych sprawia niemałe kłopoty nauczycielom. W terenie otwartym, naturalnym ruchliwość staje się niewidoczna i przestaje być problemem. Często w klasie pojawia się senność i ociężałość. To z powodu braku ruchu i tlenu, którego tak potrzebuje mózg .W czasie zewnętrznej ,,zielonej’ godziny dydaktycznej - ociężałość i senność znikną. W naturze zapewniamy wychowankom i sobie samym terapię psychofizyczną i leczymy dolegliwości dnia codziennego. Zwłaszcza podczas swobodnej zabawy, zajęć ,,zielonej świetlicy”, prostych gier ruchowych na powietrzu.
Poprzez zajęcia poza budynkami szkół budujemy silne, kompleksowe wsparcie rozwoju uczniów. Projekt przynosi efekty zarówno w edukacji, jak i zdrowia oraz ochrony środowiska. Z korzyścią dla uczniów pozyskujemy, wykorzystujemy i dobrze zarządzamy różnymi przestrzeniami edukacji.
Dziedzińce i chodniki, place zabaw ze sztuczną nawierzchnią ( z betonu, asfaltu ) mogą podczas realizacji projektu otrzymać drugie życie. Jak zamienić beton w żywe laboratorium, które zapewnia wysokiej jakości edukację i zapewnia konieczną dawkę ruchu? Przestrzenie zewnętrzne na terenie i w pobliżu obiektów szkolnych to właśnie nasze podstawowe zasoby. Łatwo dostępny i powszechnie wykorzystywany teren zielony jest skarbem placówki dydaktycznej. Po latach doświadczeń z covid - 19 i grypą oraz alergiami możemy stworzyć dla uczniów tani środek profilaktyczny. Takim miejscem zachowania dystansu i obcowania z przyrodą jest Baza Natura - zewnętrzna sala dydaktyczna . Taka sala zapewnia również realizację potrzeby kontaktów społecznych i rozwoju emocjonalnego. Co ważne - podnosi się ilość nieskrępowanego ruchu uczniów. Daje odpowiednią dawkę odpoczynku między i po zajęciach edukacyjnych w przestrzeni zamkniętej.
Dlaczego w naturze ?
Sale na zewnątrz, ogrody i zieleńce szkół mają dużą wartość w lokalnym środowisku. Są przykładem przestrzeni, w których zawsze chcielibyśmy mieszkać. Poprzez codzienne obcowanie z przyrodą kolejne pokolenia uczniów uczą się, jak żyć w harmonii i lżej na Ziemi. Kształtując bioróżnorodne miejsca, w których cywilizacja, edukacja i przyroda współistnieją - po prostu zdrowiejemy. Troskliwość i codzienne korzystanie z zasobów naturalnych zwraca się w dobrym samopoczuciu i mniejszych nakładach na zachowaniu zdrowia. Znacząco podnosi efekty nauczania mierzone testami. Wdrożony projekt ma wyjątkowy potencjał prozdrowotny i proekologiczny .Przygotowany został do realizacji w ramach:
- zadań rocznego planu pracy placówki
- ścieżki awansu zawodowego nauczyciela każdego przedmiotu i specjalności
- priorytetów MEN
- wytycznych ONZ i UNICEF na rzecz zasad zrównoważonego rozwoju .
W zasobach projektu :
- wzór projektu - innowacji z celami i ramowym grafikiem,
- propozycje wyboru instytucji do współpracy w realizacji projektu ze wzorem porozumienia o współpracy z zakresem i terminarzem działań,
- wzór prośby o sponsoring,
- regulaminy i listy kompetencji do realizacji zadania Zielona Sala Dydaktyczna, Zielona Przerwa , zadania Zielona Godzina, Zielona Świetlica,
- wzór porozumienia instytucji i organizacji na rzecz realizacji w/w projektu - innowacji
- bogata bibliografia tematu Szkoła bez ścian. Edukacja w naturze.

Zapraszamy wszystkich nauczycieli szkół i przedszkoli ! Zróbmy to ! Zerwijmy beton opinii o przestrzeni edukacji !
Justyna Gorce – Balut
Agnieszka Kuźba
Ewa Słomińska