18.01.2021

przedszkolna sala z szafkami, tablicą na ścianieTak w temacie nowego semestru szkolnego o ... fińskim modelu przedszkolnej edukacji.

Fińska ustawa o wczesnej edukacji jasno stanowi, że w jednej grupie przedszkola może przebywać tylko określona liczba dzieci na trzech dorosłych. Na przykład w przedszkolu całodziennym na pracownika pedagogicznego i niepedagogicznego w grupie może przypadać maksymalnie ośmioro dzieci w wieku powyżej trzech lat. Dzieci powinny być maksymalnie ZAOPIEKOWANE. Ta fińska ustawa o wczesnej edukacji ma na celu zapewnienie, aby do 2030 r. minimum dwie trzecie pracowników przedszkoli stanowili nauczyciele wczesnej edukacji.

siedzące dziecko przy stolikuCo najmniej połowa tej grupy musi być nauczycielami wczesnej edukacji a cały personel powinien mieć wysokie kompetencje bo ... ma do czynienia z dziećmi. Przyszłością narodu. Przyszłością świata. Jeśli będą zaopiekowane już w przedszkolu ilość zajęć wyrównawczych może znacząco się zmniejszyć. Wyrównywanie będzie nieistotne. Każdy osiągnie swój poziom.

Według fińskich władz oświatowych oraz pracowników samorządów w fińskich przedszkolach potrzebnych jest obecnie coraz więcej nauczycieli wczesnej edukacji o wysokich umiejętnościach zawodowych i kompetencjach pedagogicznych.

Należy też zadbać o ich dobre samopoczucie i finanse, aby dobrzy fachowcy i dobrzy ludzie mogli pozostać w pracy a samorządy miały chętnych do pracy w tym właśnie zawodzie.

Relacje między dorosłymi i dziećmi, realizacja programu nauczania, kultura działania grupy przedszkolnej i całej placówki oraz współpraca z rodzicami również mają wpływ na jakość zajęć.

dzieci siedzące przy stolikach z panią opiekunkąKtóry z elementów jest najważniejszy ?

Bez względu na to, jak ładne są obiekty i ile mamy personelu, jeśli :
- relacje między personelem a organem prowadzącym są marnej jakości,
- w placówkach brakuje empatii i uważności na drugiego człowieka
pogorszy się jakość wczesnej edukacji. Nasza przyszłość szarzeje.

Żaden element wczesnej edukacji nie może całkowicie zastąpić innego.

Tych puzzli nie da się ułożyć bez jednego choćby elementu.

Dbanie o dobro personelu przekłada się na jakość działań na poziomie grupy. Na dobro dzieci. Czy nie o to powinno nam chodzić?