Dziecko ruchliwe? Być może zostanie geniuszem?

Czy wiesz, że czas spędzony w ruchu a zwłaszcza na terenach zielonych może poprawić wyniki testów Twojego dziecka, obniżyć objawy ADHD, poprawić jego zdrowie i pobudzić kreatywność?
- A niech Was wszyscy diabli ! To takie proste ? - krzyknął kiedyś pan Dulski. No nie do końca tak to leciało ale w sumie ta wypowiedź jest prawdziwa  !
Pamiętacie może czemuż to mąż znanej nam z kołtuństwa i roszczeniowej postawy wobec córek Imć Pani Dulskiej chodził w nieskończoność dookoła stołu? Coś w tym było i co ciekawe nie tylko abyśmy się śmiali ze starszego pana.
W pierwszym tygodniu hybrydy edukacyjnej przypomniał mi się tuptający pan Dulski i naszła mnie taka oto konkluzja: około 80% Polaków nie podejmuje ani umiarkowanej, ani intensywnej aktywności fizycznej w czasie wolnym. Zaledwie 23% deklaruje umiarkowaną aktywność fizyczną związaną z przemieszczaniem się. Zalecenia WHO dotyczące prozdrowotnej dawki aktywności fizycznej spełnia w wymiarze minimalnym 23%. Natomiast w optymalnym 14% Polaków w wieku 15-69 lat.
Nie ruszamy swoich... ciał dostatecznie często by wspomóc układ immunologiczny czyli odpornościowy.
Nie jest więc wcale dziwne, że tej wiosny uczniowie i nauczyciele coraz częściej chorują na przeziębienia, oskrzela, uszy, korzonki, rwy kulszowe a zimna wiosna tylko temu sprzyja. Dlaczego tak się dzieje?
Udowodniono, że siedzący tryb życia wpływa negatywnie na wyniki w nauce. U dzieci nie wykonujących żadnej aktywności fizycznej częściej widzimy otyłość, gorszą kondycję, a także krótszy czas snu. U dorosłych też.
Ponadto pozycja siedząca, w pochyleniu zwłaszcza (przy urządzeniach elektronicznych) ,,dobija" układ kostny, mięśnie, uciska organy wewnętrzne i powoduje niekorzystny, gorszy przepływ krwi do mózgu.
Bezruch. Bezruch czyni nas bezbronnymi wobec wirusów i bakterii.
A tymczasem z nowego raportu medycznego dobitnie wynika, iż większa liczba naszych codziennych kroków jest istotnie związana z niższą śmiertelnością z wszystkich przyczyn. Nie ma istotnego związku między intensywnością kroków (bieg, marsz, spokojny spacerek) a śmiertelnością.
Polskie rekomendacje w tym zakresie istnieją OD DAWNA!
W rekomendacjach prozdrowotnej aktywności fizycznej dla dzieci i młodzieży uwzględniono cztery grupy wiekowe:
- Wiek niemowlęcy, poniemowlęcy i wczesne dzieciństwo (od urodzenia do 3. roku życia). Trzeba zapewnić dziecku warunki do swobodnego, nieskrępowanego wykonywania ruchów i zachęcać je do aktywności fizycznej wiele razy w ciągu dnia (np. przez aktywną zabawę). Wiele razy. Nie chodzik, łóżeczko, zamknięty pokoik.
- Wiek przedszkolny (4-6/7 lat). Ta grupa wiekowa powinna mieć MINIMUM 2 GODZINY DZIENNIE zorganizowanej lub spontanicznej aktywności fizycznej o intensywności dowolnej.
- Młodszy wiek szkolny (6/7-11 lat) i okres pokwitania (11/17 lat) MINIMUM GODZINA DZIENNIE zorganizowanej lub spontanicznej aktywności fizycznej o intensywności umiarkowanej, lub wysokiej.
- A dorośli ? Zalecanym, optymalnym dla zdrowia uznaje się co najmniej 45 min/dzień umiarkowanej aktywności fizycznej, bądź 20-25 min/dzień aktywności intensywnej. A po tym wszystkim dużo snu.
Zachęcaj dzieci i młodzież i stwarzaj im warunki do aktywności i zabaw ruchowych.
Umożliwiaj im nowe doświadczenia ruchowe.
Zapewniaj warunki do rozwijania podstawowych zdolności motorycznych.
Umożliwiaj codzienne korzystanie z obiektów sportowo-rekreacyjnych, szczególnie plenerowych np. place zabaw, boiska, Otwarte Strefy Aktywności.
Ograniczaj do minimum korzystanie z mediów ekranowych i przebywanie w pozycji siedzącej.

Źródło:
https://www.gov.pl/…/krajowe-rekomendacje-prozdrowotnej-akt…
Związek dziennej liczby kroków i intensywności kroków ze śmiertelnością wśród dorosłych w Stanach Zjednoczonych 24.03.2020
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32207799/
Pedro F. Saint-Maurice, Richard P. Troiano, David R. Bassett, Barry I. Graubard, Susan A. Carlson, Eric J. Shiroma, Janet E. Fulton, Charles E. Matthews.