Gdzie się podziały szkoły Ecole Nouwelle?

„Jak długo mieszkańcy Paryża będą się skarżyli się na ciasnotę, niedogodności, brak powietrza w pomieszczeniach szkolnych? Jak długo będziemy tylko narzekać, kiedy widzimy, jak nasze nieszczęśliwe dzieci w wieku szkolnym gromadzą się w zamkniętych, niezdrowych miejscach, oddychają pełnymi płucami stęchłym powietrzem, pełnym kurzu i kwitnących bakterii, próbując włóczyć się po małych, zimnych, wybrukowanych dziedzińcach?" - pisał tygodnik Le Figaro w 1920 opisując początki ruchu Ecole Nouwelle.
Gdzie się zatem po 100 latach podziało dzieło osób, które współtworzyły ten ruch, m.in. ulubionego przez dzieci Doktora Korczaka?
Ecole Nouvelle przepadły jako wiodące w ruchu odnowy. Faszyzm podniósł łeb.
Bezsilni pedagodzy nadal od II wojny światowej - są świadkami odwracania, w służbie ideologii totalitarnych, duchowego i społecznego projektu wspierania rozwoju dzieci zgodnie z ich potrzebami i prawami.
Przejmujący film Polki, córki polskich emigrantów, którzy oparli się komunizmowi, Joanny Grudzińskiej stara się odpowiedzieć na pytania dlaczego dzieło wielkich pedagogów XIX i początku XX wieku przepadło w praktyce pedagogicznej i pozostaje najczęściej skarbnicą ,,mocnych" cytatów do publikowania w mediach parentingowych i teacheringowych.
Warto go obejrzeć, przemyśliwując bogacenie swojego warsztatu nauczycielskiego.
Czy sto lat temu byliśmy bardziej gotowi na zmianę niż teraz?

z :
Krótka Historia Edukacji Naturalnej . ( w redakcji)
https://www.youtube.com/watch?v=U1kjIA9jjGA

fot(o) lekcje w niektórych szkołach francuskich lata 1920-38